Polityka prywatności oraz plików cookies

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług realizowanych poprzez serwis – sklep.durscy.pl 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Jacek Durski prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Katowice, ul. Samsonowicza 29

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
b. poprzez wysłanie do nas listu e-mial przez Użytkownika; 
c. poprzez gromadzenie plików „cookies” niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony; 
d. poprzez narzędzia analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony (wyświetlenia stron, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzony na poszczególnych podstronach). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik może zdecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie. 

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi klienta, obsługi ewentualnej reklamacji itp.

7. Newsletter – służy do wysyłania informacji marketingowych serwisu. Zapisanie się do newslettera jest dobrowolne i nie niezbędne od innych działań w ramach serwisu. Dane przechowywane będą przez cały czas funkcjonowania newslettera. W każdej chwili Użytkownik może poprosić o usunięcie swojego kona z bazy. 

8. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do: modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie; wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sklep.durscy.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.